4 Doa Sebelum Tidur Yang Bisa Dipanjatkan Sesuai Ajaran Rasulullah SAW

Rasulullah SAW mengajurkan umatnya untuk selalu memanjatkan doa sebelum tidur. Pentingnya tidur juga dalam ajaran agama Islam telah tercantum dalam Al-Quran surah An-Naba ayat 9, yang berbunyi :

“Waja’alnâ naumakum subâtâ”

Artinya : “Dan kami menjadikan tidurmu untuk istirahat.”

Ada bermacam – macam doa yang bisa dipanjatkan sebelum tidur, yaitu :

1. Doa Sebelum Tidur Dengan Nama Allah

Bacaan Latin :

Bismika-llahumma amuutu wa ahyaa

Artinya :

“Dengan Nama-Mu ya Allah, aku mati dan aku hidup.” (HR. Bukhari 6324)

Sejatinya orang yang sedang tertidur itu sedang Allah wafatkan. Allah berfirman dalam surat Az-Zumar (39) ayat 42, yang artinya :

“Allah mewafatkan jiwa (orang) ketika matinya dan (mewafatkan) jiwa (orang) yang belum mati di waktu tidurnya. Maka Dia tahan jiwa (orang) yang telah Dia tetapkan kematiannya (sehingga tidak bangun dari tidurnya) dan Dia melepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditetapkan.”

2. Bacaan Doa Sebelum Tidur Yang Panjang

Bacaan Latin :

Bismika rabbi wadha’tu janbi wabismika arfa’uhu faghfirli dzanbi.

Allahuma qini ‘adzabaka yauma tab’atsu ‘ibadaka.

Allahumma bismika ahya wa amut, Allahumma inni a’udzubika min-syarri kulli dzi syarrin.

Wa min syarri kulli dabbatin anta akhidzun binashiyatiha, inna rabbi ‘ala shirathin mustaqim.

Artinya :

“Dengan nama-Mu wahai Tuhanku, kuletakkan rusukku dan dengan nama-Mu pula kuangkat tulang itu serta ampunilah dosa – dosaku.

Semoga Engkau menjagaku dari azab-Mu pada hari dimana Engkau membangkitkan hamba-hamba-Mu. Ya Allah, dengan nama-Mu aku hidup dan mati.

Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung pada-Mu dari keburukan segala sesuatu yang memiliki keburukan serta dari kejahatan setiap yang melata.

Engkaulah yang menggenggam ubun – ubunnya. Sesungguhnya Tuhanku berada di jalan yang lurus.”

3. Doa Sebelum Tidur (Agar Mati Diatas Fitrah)

Bacaan Latin :

Allahumma aslamtu nafsii ilaika, wa wajjahtu wajhii ilaika, wa fawwadhthu amri ilaika, wa alja’tu zhohrii ilaika, roghbatan wa rohbatan ilaika, laa malja-a wa laa manjaa minka illaa ilaika, aamantu bikitaabikal-ladzii anzalta, wa binabiyyika-lladzi arsalta.

Artinya :

“Ya Allah, aku serahkan jiwaku kepada-Mu, aku hadapkan wajahku kepada-Mu, aku serahkan urusanku kepada-Mu, aku sandarkan punggungku kepada-Mu, karena mengharapkan (pahala-Mu) dan takut (adzab-Mu). Tiada tempat bersandar dan menyelamatkan diri dari (hukuman)-Mu kecuali kepada-Mu. Aku beriman kepada Kitab-Mu yang Engkau turunkan, dan kepada Nabi-Mu yang Engkau utus.”

Sebelum tidur, berwudulah lalu baca doa diatas saat sudah berbaring. Keutamaan membaca doa sebelum tidur diatas adalah siapa yang membacanya sebelum tidur, kemudian pada malam harinya meninggal, maka dia mati di atas fitrah (Islam). Namun jika dia dibangun kembali di pagi hari, maka dia mendapat pahala.

Yang dimaksud dengan ‘mati diatas fitrah’ disini adalah mati diatas Islam. Namun, dianjurkan untuk berwudhu terlebih dahulu sebelum tidur, itupun jika tidak memberatkan. Kemudian dianjurkan untuk tidur dengan posisi miring ke kanan, itupun jika bisa melakukannya.

4. Doa Tidur

Bacaan Latin :

Bismika robbii wa dho’tu janbii, wa bika arfa’uhu, in amsakta nafsii farhamhaa, wa in arsaltahaa fahfazhhaa bimaa tahfazhu bihi ‘ibaadakash-sholihiin.

Artinya :

“Dengan nama Engkau, wahai Tuhanku, aku meletakkan lambungku. Dan dengan nama-Mu pula aku bangun daripadanya.

Apabila Engkau menahan rohku (mati), maka berilah rahmat padanya. Tapi apabila Engkau melepaskannya, maka peliharalah, sebagaimana Engkau memelihara hamba-hamba-Mu yang shalih.”